خودزني داوود آتش بيك

ISBN:

Published:

93 pages


Description

خودزني  by  داوود آتش بيك

خودزني by داوود آتش بيك
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 93 pages | ISBN: | 5.72 Mb

در بخشی از کتاب میخوانیم:«باران میبارید. تمام شب باران باریده بود. با اینحال پنجرهی ماشین را کشیده بود پایین تا قطرهها سر و صورتش را خیس کنند. تمام تنش میسوخت. نگاهش به چراغهای بیمارستان رضوی که افتاد ناخودآگاه پایش را از روی گاز برداشت. کمی جلوتر،Moreدر بخشی از کتاب می‌خوانیم:«باران می‌بارید.

تمام شب باران باریده بود. با این‌حال پنجره‌ی ماشین را کشیده بود پایین تا قطره‌ها سر و صورتش را خیس کنند. تمام تنش می‌سوخت. نگاهش به چراغ‌های بیمارستان رضوی که افتاد ناخودآگاه پایش را از روی گاز برداشت. کمی جلو‌تر، زد کنار و دست کشید روی صندلی سرنشین. به این فکر کرد که گوش را کجا گذاشته؟ مگر همین جا نگذاشته بود؟ گلدان شمعدانی را از روی صندلی برداشت و زیرش را نگاه کرد. نبود. خم شد و در داشبورد را باز کرد؛ دفترچه‌ی راهنمای ماشین و چندتا سی‌دی و عینکی که رویش بود، سر خورد تا لبه‌ی داشبورد.

زیر قرآن کوچک را هم نگاهی کرد. نبود که نبود. کجا ممکن بود غیبش زده باشد؟ یک گوش درسته‌ی آدمیزاد که خوب یادش بود گذاشته پهلوی شمعدانی‌ها، کجا می‌توانسته رفته باشد؟ از ماشین پیاده شد تا زیر صندلی‌ها را بگردد. قطره‌های باران به صورت و گردنش می‌خورد.»Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "خودزني":


1stpreshonesdale.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us